Main

Włodzimierz
Aleksiejuk 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

Monika
Sobolewska

Kierownik zawodów

Jolanta
Jarczewska

Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego