Erasmus+ Sport

Erasmus+ Mobilność trenerów i personelu sportowego

 

Dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ Sport w sierpniu 2023 roku nasi trenerzy wyjechali do Aten.

Nazwa projektu:
Tradycja i nowoczesność w sporcie – strzelectwo w Grecji

Główny cel projektu:
Obserwacja pracy trenerów w greckim klubie strzeleckim (job shadowing)

Cele szczegółowe projektu:
Promowanie sportu, a w szczególności sportu strzeleckiego jako sportu powszechnego, który można uprawiać w większej niż dotychczas grupie społeczeństwa.
Promowanie poprzez sport aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Rozwój europejskiego wymiaru sportu poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy klubami sportowymi Polski I Grecji,
Nawiązanie stałej współpracy z trenerami oraz organizacjami z kraju, z którym dotychczas nie mieliśmy okazji współpracować.
Stworzenie naszym trenerom możliwości uczenia się od najlepszych, podniesienia poziomu wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń, poznawania nowych miejsc i kultur.
Zapewnienie równego dostępu do szkolenia bez względu na wiek czy poziom wykształcenia,
Wprowadzenie w życie nowych metod treningowych po powrocie do Polski.
Zdobycie nowych doświadczeń, nawiązanie kontaktów i ułożenie planów na przyszły rozwój.
Promowanie mobilności w ramach Programu Erasmus+ Sport wśród różnych klubów w Polsce i w Europie.

Sposób realizacji:
Wyjazd 10 trenerów z Klubu Sportowego Kaliber Białystok na szkolenie do klubu – Shooting club Zeus w Atenach (Grecja)
Czas wyjazdu: 6-18 sierpnia 2023 r.
Miejsce: Ateny Grecja

Organizacja wysyłająca:
Klub Sportowy Kaliber Białystok

Organizacja przyjmująca:
Shooting club Zeus Ateny (Grecja)

Site made by

Copyright © 2023 Klub Sportowy Kaliber