Szkolenie dzieci i młodzieży

Trening dzieci

Najważniejszą zasadą pracy z dziećmi jest zapewnienie im bezpieczeństwa, na które w przypadku pracy z bronią zwracamy szczególną uwagę.

Co dają treningi wśród najmłodszych?

 • Bezpieczeństwo na strzelnicy to podstawa. Zatem od pierwszych zajęć przyswajane są przepisy bezpieczeństwa na terenie strzelnicy, ale również przy posługiwaniu się bronią.
 • Przy regularnych treningach strzeleckich dzieci poprawiają swoją
  koncentrację, zdolność uczenia się oraz skupienie.
 • Treningi pozwalają oderwać się od codziennej rutyny jaką jest szkoła, odrabianie lekcji czy gra na komputerze.
 • Wspólne treningi uczą pracy w grupie.
 • Treningi pozwalają na opanowanie podstawowej wiedzy oraz
  umiejętności technicznych w konkurencjach karabin i pistolet
  pneumatyczny.

Wysokość składek członkowskich dla dzieci i młodzieży

children

Wiek

10-13 lat

bullet (1)

Zajęcia raz w tygodniu

80 zł/miesięcznie

bullet 2

Zajęcia dwa razy w tygodniu

120 zł/miesięcznie

Trenerzy

Trening PISTOLET

Jedną z dyscyplin w strzelectwie sportowym jest strzelanie pistoletowe. Ukierunkowane treningi zapewniają profesjonalne przygotowanie zawodnika do rywalizacji na najwyższym poziomie sportowym.

Olimpijskie konkurencje pistoletowe

one

pistolet pneumatyczny

two

pistolet sportowy

three

pistolet szybkostrzelny

Zalety treningu:

 • Kierunkowe przygotowanie zawodnika.
 • Treningi pozwalają na stopniowe doskonalenie umiejętności technicznych w konkurencjach pistoletowych.
 • Zawodnicy wyjeżdżają na obozy, zawody krajowe i międzynarodowe.
 • Są w świetnym zespole i produktywnie spędzają wolny czas.
 • Trenują pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.
 • Opanowują umiejętność radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi sukcesom i porażkom.
 • Poprawiają swoją koncentrację, sprawność fizyczną i koordynację ruchową.

Wysokość składek członkowskich dla dzieci i młodzieży

children

Wiek

od 14 lat

gun

treningi zawodników poczatkujących

120 zł/miesiąc

bullet 2

Treningi zawodników z III klasą sportową*

90 zł/miesiąc

bullet 2

Treningi zawodników z II klasą sportową*

60 zł/miesiąc

bullet (1)

Treningi zawodników z I klasą sportową*

40 zł/miesiąc

target (1)

Treningi zawodników z mistrzowską klasą sportową*

20 zł/miesiąc

* – Aby uzyskać daną klasę sportową trzeba osiągnąć określony wynik na zawodach.

Trenerzy

Trening KARABIN

Jedną z dyscyplin w strzelectwie sportowym jest strzelanie karabinowe. Jest to dyscyplina wymagająca dobrej świadomości swojego ciała, umiejętności koncentracji i koordynacji ręka – oko. Tego wszystkiego nauczysz się u nas na treningach pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

Olimpijskie konkurencje karabinowe

one

karabin pneumatyczny

two

karabin 3 postawy

Zalety treningu:

 • Kierunkowe przygotowanie zawodnika.
 • Treningi pozwalają na doskonalenie umiejętności technicznych w konkurencjach karabinowych.
 • Zawodnicy wyjeżdżają na obozy, zawody krajowe i międzynarodowe.
 • Uczą się koncentracji, skupienia uwagi i walki ze stresem.
 • Są w świetnym zespole i produktywnie spędzają wolny czas.
 • Trenują pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.
 • Poprawiają swoją koncentrację, sprawność fizyczną i koordynację
  ruchową.

Wysokość składek członkowskich dla dzieci i młodzieży

children

Wiek

od 14 lat

gun

treningi zawodników poczatkujących

120 zł/miesiąc

bullet 2

Treningi zawodników z III klasą sportową*

90 zł/miesiąc

bullet 2

Treningi zawodników z II klasą sportową*

60 zł/miesiąc

bullet (1)

Treningi zawodników z I klasą sportową*

40 zł/miesiąc

target (1)

Treningi zawodników z mistrzowską klasą sportową*

20 zł/miesiąc

* – Aby uzyskać daną klasę sportową trzeba osiągnąć określony wynik na zawodach.

Trenerzy

Klasy sportowe

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest pozytywne zdanie egzaminu sprawnościowego. W naszym klubie bezpłatnie przygotujemy kandydatów do tego egzaminu. Prowadzimy klasy sportowe o profilu strzelectwo sportowe w następujących szkołach średnich:

Zalety treningu:

 • Regularny trening 4 razy w tygodniu o stałych godzinach.
 • Treningi w małych grupach dopasowane indywidualnie do zawodników.
 • Szybki wzrost poziomu sportowego.
 • Niższe składki członkowskie dla uczniów klas sportowych.


Dla kogo treningi w klasach sportowych?

Lubisz aktywność fizyczną, wyzwania i nie boisz się ciężkiego treningu? Właśnie takie osoby zapraszamy do klas sportowych.

Wysokość składek członkowskich dla dzieci i młodzieży

children

Wiek

I-IV klasa szkoły średniej

gun (1)

treningi zawodników poczatkujących

80 zł/miesiąc

bullet 2

Treningi zawodników z III klasą sportową*

80 zł/miesiąc

bullet 2

Treningi zawodników z II klasą sportową*

60 zł/miesiąc

bullet (1)

Treningi zawodników z I klasą sportową*

40 zł/miesiąc

target (1)

Treningi zawodników z mistrzowską klasą sportową*

20 zł/miesiąc

* – Aby uzyskać daną klasę sportową trzeba osiągnąć określony wynik na zawodach.

Trenerzy

Prowadzimy klasy sportowe o profilu strzelectwo sportowe w następujących szkołach średnich:

 IV Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego nr2
w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ

Zapraszamy klasy szkolne na zajęcia strzeleckie. Dla grup 15-35 osobowych przeprowadzimy szkolenie, w którym omówimy:

 • Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy.
 • Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.
 • Prawidłową technikę strzelania z karabinu pneumatycznego.

Zapewniamy śrut, tarcze oraz opiekę instruktorów.
Koszt – 20 zł od osoby za 20 strzałów, nauczyciel – bezpłatnie.
Rezerwacja terminów pod numerem telefonu +48 512 271 332.

Nasze zajęcia są zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022r dotyczącymi zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i szkół podstawowych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Istnieje również możliwość zorganizowania strzelania dla całej szkoły. Przyjeżdżamy ze swoją strzelnicą mobilną, którą rozstawiamy na sali gimnastycznej w danej szkole.

Treningi dla osób niepełnosprawnych

 • Prowadzimy zajęcia dla osób niepełnosprawnych ruchowo z Podlaskiego.

Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start w Białymstoku.

 • Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu.
 • Przeprowadzamy zawody dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (w tym niewidomych i słabowidzących).

Trenerzy

Site made by

Copyright © 2023 Klub Sportowy Kaliber