Szkolenia strzeleckie

Szkolenia strzeleckie dorosłych obywateli RP


Pierwsza godzina była typowo teoretyczna. Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, zapoznali się z regulaminem strzelnicy, obejrzeli kilka podstawowych modeli broni, poznali teorię celowania i pracy na języku spustowym oraz podstawy budowy broni.
Każda z grup brała udział w szkoleniu, które trwało ok 4 godziny zegarowe.

Krok 1

Projekt była realizowany w terminie 15.07-31.10.2022 roku dzięki dofinansowaniu Ministra Obrony Narodowej. Polegał na przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego od podstaw dla 320 dorosłych obywateli zamieszkujących Białystok lub okolice. Zajęcia odbywały się głównie w grupach po 16 osób. Warunkiem przystąpienia do takiej grupy było posiadanie numeru PESEL i pełnoletność.

Krok 2

Kolejne 3 godziny to były zajęcia praktyczne. Rozpoczynaliśmy od zaprezentowania postawy siedzącej z karabinem pneumatycznym z otwartymi przyrządami celowniczymi. Prezentowaliśmy sposób celowania, ładowania oraz pracy na spuście. Następnie uczestnicy szkolenia pod opieką instruktora przyjmowali postawę strzelecką oraz oddawali najpierw kilka strzałów „na sucho” i 30 strzałów ze śrutem.

Krok 3

Po odbyciu części zajęć z karabinu pneumatycznego przechodziliśmy do strzelania z karabinu (kaliber 5,6 mm) w postawie leżącej. Po przeszkoleniu i prezentacji przez instruktora każdy uczestnik zajęć mógł oddać 20 strzałów z odległości 25 metrów w postawie leżącej z podpórką. Pozwoliło to na zapoznane się z bronią palną, a jednocześnie nauczyło trafiania w tarczę. Większość osób osiągało całkiem niezłe wyniki i było bardzo z siebie zadowolonych. Dużo osób podkreślało, że strzelanie pneumatyczne pozwoliło im dobrze przygotować się do strzelania kulowego.

Krok 4

Kolejnym etapem było strzelanie z pistoletu sportowego kal 5,6 mm typu Margolin. Pokazywaliśmy sposób trzymania pistoletu sportowego, jeszcze raz omawialiśmy celowanie, pracę na spuście. Prezentowany też był sposób przyjmowania postawy i ładowanie. Następnie uczestnicy mogli przećwiczyć „na sucho” to, co widzieli przed chwilą, a później oddawali 20 strzałów do tarczy z odległości ok 12 metrów.

Site made by

Copyright © 2023 Klub Sportowy Kaliber