Kurs instruktora sportu strzeleckiego

Stowarzyszenie KS  Kaliber Białystok organizuje kurs instruktora sportu w strzelectwie sportowym.

Kurs obejmuje 210 godzin zajęć w systemie 10 zjazdów weekendowych.

Kurs jest prowadzony wg programu PZSS i to Polski Związek będzie wydawał legitymacje instruktora.

Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części:

Czytaj dalej