Ivan
Rakitski

Brief info

Urodzony w 2006 roku. Trening strzelecki rozpoczął w 2018 roku. Jego specjalnością jest pistolet szybkostrzelny, a największym dotychczasowym sukcesem jest zajęcie drugiego miejsca na międzynarodowych zawodach w Czechach oraz dwa złote medale na Mistrzostwach Polski. Jego dziadkowie mieli niegdyś duże osiągnięcia w strzelectwie, można więc powiedzieć, że strzelanie ma we krwi. W wolnym czasie lubi chodzić na długie spacery.

Leave a comment