WALNE ZEBRANIE KLUBU

Zarząd Klubu Sportowego Kaliber Białystok zawiadamia wszystkich swoich członków, że zwołane zostało

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu.

Zebranie odbędzie się na naszej strzelnicy w Białymstoku

ul. Grunwaldzka 18, w dniu 9 marca o godz. 16.00

(w przypadku braku kworum – II termin Zebrania to 9 marca godz. 16.30)

Zapraszamy wszystkich członków Klubu do udziału w Zebraniu !