Pierwsza pomoc

Zajęcia z ratownikiem medycznym

Udzielanie pierwszej pomocy jest umiejętnością niezbędną. Powinien umieć to zrobić każdy. My to wiemy, dlatego ciągle uaktualniamy swoją wiedzę i ćwiczymy opatrywanie ran oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki temu projektowi uczniowie mieli możliwość przećwiczenia tego, na co brakuje czasu w szkole.