Instrukcja jak używać tarczy:

1. Ustal w jakiej odległości od ekranu będziesz trenować.

2. Dobierz zgodnie z tabelą jaki rozmiar powinna mieć twoja tarcza. Korzystając z klawisza "CTRL" i kółka myszki zmień rozmiar tarczy na odpowiedni.

3. Dobierz wysokość na jakiej powinna znajdować się tarcza.

4. Poliż się po łokciu.